• Woningcorporaties en
 • Gemeenten

Woningcorporaties en Gemeenten

 •  Variabele kosten
 •  Premie
 •   Vaste kosten/eigen behoud
 •  Assurantiebelasting

Een glasverzekering die bij u past.

Het basispakket

Het basispakket voor samenwerken met Samenwerking Glasverzekering bestaat uit:

 • Gratis 0800-nummer voor schademelding (24 uur per dag, 7 dagen per week)
 • Gespecialiseerde herstelbedrijven met een landelijk netwerk
 • Online offerte aanvragen
 • Online schademanagement

Het basispakket is van toepassing op de volgende opties:

 • Glasverzekering volledige verzekering tegen jaarlijkse premie
 • Glasbeheer u betaalt alleen de werkelijke kosten van herstel
 • Glasconcept een combinatie van verzekeren met een eigen risico

Met als uitgangspunt het basispakket en de gekozen optie bieden wij uw organisatie mogelijkheden om het serviceniveau op een hoger peil te brengen. U kunt daarbij een keuze maken uit:

 • De handling van schadegevallen door lek- en blindslag
 • Bijschilderen van glaslatten in kleur.

Glasbeheer

Wanneer u uitsluitend de werkelijke kosten van glasschade wilt betalen, dan is het product Glasbeheer geschikt voor u organisatie. Via Samenwerking Glasverzekering zijn uw kosten beduidend lager, omdat u profiteert van het collectieve inkoopvoordeel. Daarnaast maakt u voor 100% gebruik van het Full Service Pakket. Eén telefoontje is genoeg. Vanaf de melding, tot aan de reparatie en de afhandeling van de factuur, alle activiteiten worden u uit handen genomen.

Glasconcept

Ook binnen dit product maakt u volledig gebruik van het Full Service Pakket. Via Glasconcept heeft u dezelfde zekerheid als bij een verzekering, de kosten zijn echter beduidend lager. De kosten bestaan uit een deel premie en een groter deel eigen behoud. Over de premie is 21% assurantiebelasting verschuldigd. Het eigen behoud is inclusief B.T.W. en hierover is dus geen assurantiebelasting verschuldigd. Hierdoor ontstaat er al snel een besparing van tenminste 10% ten opzichte van de bestaande glasverzekering. Wanneer de totale schadelast lager uitvalt dan het vastgestelde eigen behoud, ontvangt u het verschil terug. Ook hier maakt u gebruikt van onze gratis meldkamer en nemen wij de totale handeling over.

Glasverzekering

Bij ons vertrouwde product Glasverzekering kiest u voor het Full Service Pakket. Voor de afdekking van de financiële risico’s betaalt u een vaste jaarpremie. Dit betekent totale ontzorging en 100% zekerheid. Samenwerking Glasverzekering neemt u, waar het gaat om glaszekerheid, alle zorgen uit handen. Een telefoontje naar onze kosteloze 24-uurs meldkamer is voldoende, tot aan de reparatie en de afhandeling van de factuur.