Betaling premie

In uw polis staat hoeveel premie u moet betalen

Daarnaast betaalt u poliskosten en assurantiebelasting. De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering afsluit. Elk jaar op de premievervaldag kunnen we de premie aanpassen, op basis van actuele prijsontwikkelingen. En dit kan ook indien wij op uw verzoek de verzekering wijzigen.

Het is belangrijk dat u op tijd betaalt. Anders bent u niet verzekerd

Betaalt u de eerste premie niet binnen 1 maand nadat wij u een betalingsverzoek hebben gestuurd? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet verzekerd. Betaalt u een volgende premie niet op tijd? Dan ontvangt u van ons een schriftelijke aanmaning. Als u op de 15e dag na de aanmaning nog steeds niet heeft betaald, vergoeden wij vanaf die dag uw schade niet. De dekking geldt pas weer als u uw volledige betalingsachterstand heeft betaald.

Soms mogen wij de premie tussentijds wijzigen

Dit kunnen wij doen binnen 2 maanden na een schademelding. En als er een nieuwe wet of wetswijziging ingaat. Ook bij een wijziging van het risico op schade kunnen wij de premie aanpassen. Na wijziging ontvangt u een bericht waarin uw nieuwe premie staat. En: wanneer de wijziging ingaat.

Als u het niet eens bent met de wijziging van uw premie, kunt u de verzekering opzeggen

Er geldt dan een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de datum van het voorstel voor de premieverhoging. Bent u het wel eens met de wijziging? Dan hoeft u niets te doen.

Bij opzegging kijken we of u te veel premie heeft betaald. Is dat het geval, dan ontvangt u de te veel betaalde premie terug

Gaat het om een opzegging in de eerste contractperiode, dan ontvangt u over die periode geen premie terug (behalve als u het pand verkoopt of als u komt te overlijden). Gaat het om een opzegging in een volgende periode? Dan betalen wij de te veel betaalde premie terug. We kijken dan naar het moment van opzegging. Het is dus belangrijk dat u op tijd opzegt.