• Woningcorporaties en
  • Gemeenten

Woningcorporaties en Gemeenten

  •  Variabele kosten
  •  Premie
  •   Vaste kosten/eigen behoud
  •  Assurantiebelasting

Voor woningcorporaties en gemeenten hebben we drie concepten ontwikkeld die aansluiten bij specifieke wensen van deze groep over (eigen) risico, service en kosten:

Glasbeheer

Wij ontzorgen onze klant voor alles wat te maken heeft met het herstel van glasbreuk, inclusief betaling en monitoring van de kosten en een kwaliteitsinspectie waar nodig en/of gewenst. Wij brengen hiervoor de feitelijke, variabele herstelkosten en een bescheiden handling fee achteraf in rekening.

Glasverzekering

Wij leveren dezelfde dienstverlening als hiervoor genoemd, maar nu tegen een vaste jaarlijkse verzekeringspremie. De klant weet vooraf precies welke kosten met het beheer van glasbreukrisico zijn gemoeid en komt niet voor verrassingen te staan.

Glasconcept

Voor klanten die een vaste kern aan jaarlijkse herstelkosten hebben, kan het aantrekkelijk zijn om de eerdergenoemde concepten te combineren: Glasbeheer voor de ‘vaste schadekern’ en Glasverzekering ter dekking van plotselinge en onvoorzien hoge extra kosten. Met deze Glasconcept-combinatie heeft de klant ten opzichte van Glasverzekering een (behoorlijk) groot financieel voordeel door een lager te betalen bedrag aan assurantiebelasting.

Voor alle concepten geldt, dat wij naar wens het serviceniveau verder kunnen uitbreiden. Daarbij kan de klant een keus maken uit onder meer:

  1. Het meeverzekeren van lek- en blindslag bij isolatieruiten, en
  2. Het bijschilderen van glaslatten in kleur.