Disclaimer

Hoewel de bronnen van de informatie die Samenwerking Glasverzekering verstrekt in deze site betrouwbaar geacht mogen worden, kan voor de juistheid en volledigheid niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin garandeert Samenwerking Glasverzekering dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Voor de inhoud van de informatie van sites die naar deze site verwijzen en die niet door Samenwerking Glasverzekering worden onderhouden, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze site. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen over het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

Samenwerking Glasverzekering vindt het uiterst belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Samenwerking Glasverzekering conformeert zich daarom zowel aan de Wet Persoonsregistratie. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke acties (bijvoorbeeld schadeherstel) betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.